Ankara Koltuk Döşeme Ürünler ve Hizmetler

Koltuk Döşeme Ustası

Kategori:

Ankara Koltuk Döşeme Ustası

Döşemelik teknisyeni tanımı

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir.

A- GÖREVLER

– Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler ve işin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarır, siparişini verir,
– Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
– Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
– Kaplanacak eşyanın ölçülerini alır, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve eşyanın üstüne geçirir ,
– Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yapıştırır,
– Eskimiş mobilya döşemelerini onarır,
– Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapar,
– Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, gönye, T cetveli),
– Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, kerpeten, tel kesti),
– El ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı çivileme tabancaları,
– Dikiş makineleri, kauçuk bıçağı, İngiliz anahtarı, havalı matkap.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döşemecilik teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri ve farkları kolayca görebilme yeteneğine sahip,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözünü eşgüdümle kullanan,
– Bedenen güçlü
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Döşemecilik teknisyenleri, mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi sadece döşemecilik işlemlerinin yapıldığı imalathanelerde de çalışabilirler. Çalışma ortamında kırık artığı, vernik, cila kokuları vardır. İş genellikle ayakta yapılır. Birinci derece alet ve malzemelerle ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi;
– Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi,
– Kayseri Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi
“Döşemecilik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin kayıt dönemlerinde okula doğrudan başvurabilirler. Ancak başvurdukları okulda, bu bölümün kontenjanından fazla başvuru olması halinde, ilköğretim okulu diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Endüstri meslek liselerinde, eğitim süresi 4 yıldır.

1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyerine gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, haftanın üç günü işyerinde, mesleğin icra edildiği ortamda, mesleğin icrası için gerekli araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından yararlanılarak öğrenilmektedir.

Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi gibi kültür derslerinin yanı sıra, meslek dersi olarak Meslek Bilgisi, Teknik Resim dersleri okutulmaktadır. Kaynakwh: Döşemecilik teknisyeni

Meslek bilgisi dersinde; döşemecilik ve döşeme işlerine ait genel bilgiler, döşemeciliğin yaşantımızdaki yeri, döşeme cins ve çeşitleri, döşeme teknikleri, döşeme malzemeleri ve özellikleri, döşemecilikte kullanılan aletler ve kullanma teknikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. Kaynakwh: Döşemecilik teknisyeni

Teknik resim dersinde; resimin önemi ve özellikleri, teknik resim çiziminde kullanılan araçlar ve gereçler, çizgi çeşitleri, resim levhaları, çizim ve ölçülendirme, geometrik çizimler, perspektif ve görünüş çıkarma gibi konular üzerinde durulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döşemecilik teknisyenleri mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler, kendi işyerlerini açabilirler.

Bu meslekte işini severek yapan, mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin iş bulma şansları oldukça yüksektir.

Meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Bu meslekte çalışan kadın yok denecek kadar azdır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere , işletmelerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,

Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Çalışılan işyerine, yapılan işe ve tecrübeye göre alınan ücret değişmektedir. Özel sektörde işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlamaktadır. Zamanla ücretinde iyileşme olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar , genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “Döşemecilik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekarasyon ile Orman İşletmeciliği, Odun Dışı Orman Ürünleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca meslek liselerinin, “Döşemecilik” bölümünden mezun olanlar, üniversitelerin, “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” lisans programlarını tercih ettiklerinde, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

– Mobilyacı,
– Oto döşemecisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

– İşle ilgili doğru ölçü almaktan, yeterli malzeme kullanmaktan ve işi zamanında teslim etmekten,
– Kullandığı alet ve malzemelerin bakımından, küçük onarımların yapımından sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– 4702 Sayılı Kanun,
– Meslek elemanları,
– Endüstri meslek lisesi döşemecilik bölümü eğitim programı,
– 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
– ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.


  • ankarada koltuk döşeme ustası arayanlar
  • rusyada koltuk dosemes ustas
  • koltuk demeci usta arayan iyerleri
  • döşemeci ustası arayanlar
  • koltuk döşeme ustası arayanlar ankara
  • koltuk döşeme ustaları ankara
  • marmarisde koltuk ustası arayanlar
  • ankarada döşemeci arayanlar
  • döşeme ustası arayanlar
  • an karada koltuk döşeme usta başı arayan firma

Ankara Koltuk Döşeme: